Liczba odwiedzin strony: 35485 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pacześniak

 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pacześniak
 
Geodetów 1 lok. 8
35-328 Rzeszów
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 39 poz. 230 - Zm.: rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. z dnia 7 marca 2008 r.) Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej...
Monitor Polski 2005 Nr 74 poz. 1039 - Nadanie statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa
ZARZĄDZENIE Nr 118 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa (M.P. z dnia 25 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ministerstwu Transportu i Budownictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 2....